Više informacija o StrongFirst organizaciji i edukacijama možete pročitati na StrongFirst.com web stranici. Također možete naći velik broj korisnih članaka i videa: