SFL norme za testiranje instruktora

Kandidati za SFL instruktore moraju ispuniti slijedeće norme:
1. Sigurno i efikasno podučavanje
2. Test snage
3. Test tehnikeKandidati imaju izbor: ispuniti norme na samom certificiranju ili poslati video s uspješno položenom tehnikom unutar 6 mjeseci od certificiranja.
Ako nemate namjeru djelovati kao SFL trener ne morate izaći na testiranje. U tom slučaju dobit ćete diplomu kao potvrdu o sudjelovanju na ovoj edukaciji umjesto diplome SFL instruktora.


TEST SNAGE
Deadlift
Kandidati za instruktore moraju napraviti 1 ponavljanje mrtvog dizanja (konvencionalno ili sumo) u skladu sa slijedećim normama:
- Žene: 1.5 x tjelesna težina
- Žene veteranke (50 godina i starije): 1.35 x tjelesna težina
- Muškarci: 2 x tjelesna težina
- Muškarci veterani (50 godina i stariji): 1.8 x tjelesna težina

Bench press
Kandidati za instruktore moraju napraviti 1 ponavljanje u skladu sa slijedećim normama:
- Žene: 0.75 x tjelesna težina
- Žene veteranke (50 godina i starije): 0.65 x tjelesna težina
- Muškarci: 1.25 x tjelesna težina
- Muškarci veterani (50 godina i stariji): 1.1 x tjelesna težina


TEST TEHNIKE
Za testiranje slijedećih vježbi potrebno je napraviti 5 ponavljanja poštujući tehničke detalje naučene na SFL Certificiranju:
Back Squat
- Žene: 0.75 x tjelesna težina
- Žene veteranke (50 godina i starije): 0.67 x tjelesna težina
- Muškarci: ekvivalent tjelesne težine
- Muškarci veterani (50 godina i stariji): 0.9 x tjelesna težina

Deadlift
- Žene: ekvivalent tjelesne težine
- Žene veteranke (50 godina i starije): 0.85 x tjelesna težina
- Muškarci: 1.5 x tjelesna težina
- Muškarci veterani (50 godina ili stariji): 1.3 x tjelesna težina

Military press
- Žene: 0.5 x tjelesna težina
- Žene veteranke (50 godina i starije): 0.4 x tjelesna težina
- Muškarci: 0.67 x tjelesna težina
- Muškarci veterani (50 godina i stariji): 0.5 x tjelesna težina

Tijekom testiranja nije dozvoljena oprema: pojas, steznici za koljena, powerlifting odijelo, steznici za zapešća ili laktove.Sve težine na testiranju se zaokružuju na najbližih 2.5kg.